top of page

Tabela opłat

udział w konferencji

standard

1 100,00 zł

kursanci PSRP, członkowie PSRP

990,00 zł

absolwenci akredytowanych kursów PSRP

1 040,00 zł

udział w warsztacie

standard

1 090,00 zł

uczestnicy kursów PSRP, konferencji,
członkowie PSRP

950,00 zł

absolwenci akredytowanych kursów PSRP, absolwenci kursów współorganizowanych przez Małopolski Instytut Genomiki Psychospołecznej i Badań nad Świadomością

990,00 zł

Zasady rezerwacji uczestnictwa

  1. ​Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

  2. Aplikacja jest rozpatrywana do 7 dni.

  3. Po akceptacji prosimy o wniesienie opłaty na rachunek bankowy Organizatora nr 62 2490 0005 0000 4600 9654 6514.

bottom of page