top of page

W 1991 roku dyrektor Młodzieżowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Stanisław Borowski zorganizował szkolenia z zakresu psychoterapii. Między innymi zaprosił do ich prowadzenia Krzysztofa Klajsa, który uczył terapii ericksonowskiej.

W programie szkoleń uczestniczyła część aktualnego zespołu KIP. Podejście ericksonowskie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Charakterystyczne dla tego kierunku pracy nastawienie na przyszłość zaowocowało.

1991

2004

W 2004 r. obchodziliśmy uroczyście pięciolecie naszej działalności.

1999
Chełmska
Chełmska
2000
2000
2001
KIP franciszkańska
2001
2004
2004
2011
2012

2012

W 2012 roku PSRP otrzymało akredytację zarówno Polskiego Towarzystwa Psychologicznego jak i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego stając się jednym z nielicznych ośrodków oferujących całościowy Akredytowany Kurs Psychoterapii, przygotowujący uczestników do samodzielnego oraz kompetentnego prowadzenia psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, a także rozszerzanie umiejętności psychoterapeutycznych o inne podejścia, takie jak psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz integracyjne.

2011

We wrześniu 2011 roku zespół, pracujący dotychczas jako filia Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, przekształcił się w Katowicki Instytut Psychoterapii.

w 1994 roku - grupa psychologów (wśród nich Maria Marquardt, Andrzej Jabłoński, Katarzyna Łęcka, Marta Żak, Hanna Przybyła-Basista i, nieżyjący już niestety, Andrzej Świrk) rozwinęła swoją praktykę psychoterapeutyczną, otwierając zespół gabinetów w Domu Lekarza w Katowicach.

1994

1999

W 1999 część tego zespołu (Maria Marquardt, Andrzej Jabłoński) i Małgorzata Skubacz zainicjowali utworzenie filii Polskiego  Instytutu Ericksonowskiego w Katowicach.

Filią przez 12 lat kierowała Maria Marquardt.

Początkowo filia mieściła się  w Katowicach-Piotrowicach przy ulicy Chełmskiej. Wiele osób do dziś wspomina klimat tego miejsca, gdzie palił się ogień pod kuchnią i można się było ogrzać przy piecu. To przytulne miejsce stało się szybko zbyt ciasne, ponieważ zespół zaczął się rozrastać.

2000

W 2000 roku do zespołu dołączyły – Barbara Wieczorek i Marta Przybyło-Partyka. To był pracowity rok. Zorganizowaliśmy ogólnopolską konferencję „Kulty i sekty: zagrożenia i profilaktyka”

2001

W 2001 zespół przeniósł się do Katowic – Ligoty na ulicę Franciszkańską 25 (gdzie jesteśmy do dziś).

W tym czasie dołączyli do nas Wiesława Hartman-Momatiuk, Mirosław Ćwiek.

Zorganizowaliśmy kolejną konferencję - tym razem międzynarodową - ”Sekty i psychomanipulacja”.

2011
PRSP
1991
1994
1999

W tym samym roku, jako niezależny już instytut, podjęliśmy wraz z Wrocławskim Instytutem Psychoterapii, Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – Zespołem Specjalistycznych Ośrodków Psychoterapii i Szkoleń oraz Wielkopolskim Instytutem Psychoterapii – Ośrodkiem Psychoterapii Dzieci, Młodzieży, Rodzin i Szkoleń Podyplomowych, inicjatywę założenia Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój i propagowanie psychoterapii jako profesjonalnej metody leczenia. 

akredytacje

2024

Zapraszamy na obchody 25-lecia katowickiego Instytutu Psychoterapii.

2024
bottom of page